โชว์รูม ROYAL LACEWOOD

อาคารโชว์รูมเครื่องแก้วเครื่องเรือน ภายในมีการจัดสัดส่วนพื้นที่สำหรับจัดวางของเครื่องแก้วตามการใช้งาน ออกแบบโดยเน้นการใช้งานเป็นหลัก และคำนึงถึงพื้นที่สำหรับต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ บรรยากาศภายในมีความโมเดิร์นเรียบง่าย เหมาะสมตามการใช้งาน และออกแบบให้มีความโปร่งโล่งสบาย

089-896-1792

แนะนำโครงการ

โชว์รูม GOOD COLOUR CENTER

ร้านเคณศอินทร์ศวร

โรงเรียนดนตรี KPN

YORTH CLUB