HOME OFFICE

สไตล์ที่เป็นตัวเองอย่างชัดเจน แบบลอฟท์แต่เพิ่มความรู้สึกแบบโรงงานเข้าไป ด้วย จุดเด่นด้วยวัสดุ เหล็ก กระจก ไม้ธรรมชาติ สีน้ำตาล ผนังอิฐ คอนกรีต ที่เมื่อมาวางอยู่ด้วยกันแล้วจะให้ความรู้สึกดิบเท่หนักแน่น น่าค้นหา เผยผิวสัมผัส เนื้อแท้แห่งวัสดุให้โดดเด่นผสมผสานจนเกิดเป็น เอกลักษณ์แห่งตัวตนและ ความหมายแห่งการมีอยู่

089-896-1792