วิศวกรโยธาส่วนออกแบบโครงสร้าง ระดับสามัญ

รายละเอียดงาน

 • ออกแบบ และคำนวณโครงสร้างตามงานที่ได้รับมอบหมาย
 • เป็นตัวแทนบริษัทในการเข้าประชุม และนำเสนองานที่เกรายวข้องในส่วนต่างๆ
 • สามารถแก้ไขปัญหา และให้คำแนะนำกับเจ้าของโครงการได้
 • ปฏิบัติงานต่างๆ ตามที่บริษัท และผู้ว่าจ้างมอบหมายได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์ในสายงานออกแบบอาคาร และโครงสร้างอื่นๆ
 • สามารถประมาณราคาได้
 • สามารถใช้โปรแกรม AUTOCAD และโปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี
 • มีความรับผิดชอบสูง และสามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
 • สู้งาน และมีความอดทนสูง
 • หากมีใบประกอบวิชาชีพเป็นสามัญจะพิจารณาเป็นพิเศษ

Apply for this role