พนักงานทำความสะอาดสำนักงาน

รายละเอียดงาน

  • ดูแลความสะอาด ความเรียบร้อยภายในบริษัท
  • และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  • ปฏิบัติงานสัปดาห์ละ 1 วัน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
  • มีความซื่อสัตย์
  • มีความขยัน หมั่นเพียร
  • มีความรับผิดชอบสูง และละเอียดรอบคอบในการทำงาน
  • ตรงต่อเวลา
  • มีใจรักในงาน

Apply for this role