LEADERS IN QUALITY
LANDSCAPE AND
VISIBLE FEATURES

LANDSCAPE 
DESIGN

เชี่ยวชาญด้านงานภูมิสถาปัตยกรรมพร้อมเป็นที่ปรึกษาและควบคุมงาน

บริการออกแบบทางภูมิสถาปัตยกรรม

เรารับออกแบบโครงการ วางผังการใช้พื้นที่ศึกษาสภาพพื้นที่ ผสมผสานเข้ากับงานศิลปะให้มีเอกลักษณ์ตามความต้องการ ให้คุณได้เลือกสรร ส่วนของพื้นที่จะมีความสวยงามควบคู่กับ การใช้สอยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และในการออกแบบงาน แลนด์สเคปนั้น สิ่งที่ผู้ออกแบบต้องคำนึงถึงก็คือ ประโยชน์ใช้ สอยของพื้นที่ต่างๆ, สภาพแวดล้อมโดยรวม ( แสงแดด/ลม ), ความสวยงามหรือความเข้ากันได้ ( Mix & Match )

การเลือกใช้วัสดุต่างๆให้เข้ากับพันธุ์ไม้ก็มีความสำคัญเพราะ วัสดุปิดผิวในท้องตลาดมีให้เลือกหลายชนิด เช่น หินจิ๊กซอ, คอนกรีตแสตมป์, หินกาบ, หินกระแทกหน้า, หินเซาะร่อง, หินอ่อน, หินโมเสค, หินภูเขา, คอบเบิ้ลสโตน (Cobble stone) หินแกรนิต, กระเบื้องตกแต่ง ควรเลือกสีและวัสดุให้เข้ากันกับ แบบแปลนที่ได้ออกแบบไว้อย่างสวยงามและสมบูรณ์แบบบ

สถาปนิกของเคเอสบี มีการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลของพื้นที่อย่างละเอียดพิถีพิถัน งานด้านภูมิทัศน์จึงไม่ใช่แค่การปลูกต้นไม้เพียง แค่อย่างเดียว แต่เป็นงานออกแบบพื้นที่ภายนอกอาคารจะมีต้นไม้หรือไม่มีต้นไม้เข้ามาเกี่ยวข้องเลยก็ได้ ดังนั้นจะรวมไปถึงงานก่อสร้าง ศาลา สะพาน ระบบน้ำ ระบบไฟฟ้า สวนน้ำ สนามพัตต์กอล์ฟ สนามเด็กเล่น สนามฟุตบอล พื้นที่ห้างสรรพสินค้า พื้นที่อาคารสำนักงาน พื้นที่สถานที่ราชการ จนไปถึงพื้นที่ขนาดใหญ่หลายร้อยตารางกิโลเมตรเพื่อให้พื้นที่ทุกตารางเมตรมีชีวิต เปิดสัมผัสใหม่แห่งโลกภูมิทัศน์

​CLIENTS