บริการของเรา

Construction Management

บริการควบคุมงานก่อสร้าง read more...

Landscape Design

บริการออกแบบภูมิทัศน์ read more...

Interior Design

บริการออกแบบตกแต่งภายใน read more...

Architecture Design

บริการออกแบบสถาปัตยกรรม read more...

Engineer Design

บริการออกแบบวิศวกรรม read more...

Step Guide to Working

 • STEP 1

  วางแผน

  ติดต่อเราเพื่อวางแผนความต้องการของคุณ และงบประมาณ พร้อมรวบรวมข้อมูลให้คำแนะนำ แนวทางที่ดีที่สุดเพื่อ “ลูกค้า” ของเรา

 • STEP 2

  นัดวัน

  คุณสามารถเลือกวันที่ ที่คุณสะดวกที่สุด เพื่อนัดทีมงานวิศวกรและสถาปนิกของเราเข้า ตรวจสอบพื้นที่ก่อนการออกแบบจริง

 • STEP 3

  นำเสนอแนวคิด

  KSB Architect จะดีไซน์ต้นแบบในจินตนาการของคุณ เพื่อทำให้ภาพในความฝัน ชัดเจนและสวยงามที่สุด

 • STEP 4

  ตกลงเริ่มงาน

  ลูกค้าสรุปแนวคิดและการออกแบบได้เรียบร้อย ทีมงานของเราจะช่วยให้คุณพร้อมที่สุดก่อน จะดำเนินการจัดทำสัญญาออกแบบและการก่อสร้าง

 • STEP 5

  เริ่มก่อสร้าง

  งานก่อสร้างที่ได้มาตรฐาน ภายใต้การควบคุมของวิศวกร จะถูกจัดเตรียมไว้ให้คุณอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเรียบร้อยภายใต้งบประมาณ

เราไม่ได้สร้างแค่สถาปัตยกรรม แต่เราลงมือทำความฝันของคุณให้เป็นจริง