Weight-Lifting-Building1
Weight-Lifting-Building2
Weight-Lifting-Building3
Weight-Lifting-Building4
Weight-Lifting-Building1
Weight-Lifting-Building2
Weight-Lifting-Building3
Weight-Lifting-Building4

Weight Lifting Building

อาคารโรงยิมส์กีฬายกน้ำหนัก โรงเรียนกีฬา จังหวัดชลบุรี

โครงการ : อาคารโรงยิมส์กีฬายกน้ำหนัก โรงเรียนกีฬา จังหวัดชลบุรี
เจ้าของโครงการ : โรงเรียนกีฬา จังหวัดชลบุรี
ที่ตั้ง : ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
พื้นที่ใช้สอย : 4,492 ตารางเมตร

อาคารโรงยิมส์กีฬายกน้ำหนัก ใช้โครงสร้าง คสล. ดีไซน์รูปทรงอาคารสไตล์โมเดิร์น สมัยใหม่ ให้เหมาะกับมาตรฐานสากล เพิ่มความน่าสนใจของดีไซน์ด้วยการสร้างมิติให้กับตัวอาคาร ด้วยการลดหลั่นกันของตัวผนัง เพิ่มมิติด้วยการเลือกใช้วัสดุที่แตกต่างกัน แต่เล่นดีไซน์ให้ดูเข้ากัน และคำนึงถึงรูปแบบการใช้งานเป็นหลัก ออกแบบภายใน โดยคำนึงถึงการถ่ายเทของอากาศ จึงเน้นการออกแบบให้ โล่ง โปร่งสบาย อากาศถ่ายเทได้ตลอดทั้งวัน เพื่อที่จะทำให้นักกีฬาที่มาฝึกซ้อมรู้สึกผ่อนคลาย และลดอาการตึงเครียดให้กับนักกีฬา

โครงการอื่นๆ ที่คุณอาจจะสนใจ

อาคารสนามยิงธนู โรงเรียนกีฬา จังหวัดลำปาง

โรงยิมส์ยกน้ำหนัก โรงเรียนกีฬา จังหวัดอ่างทอง

ที แอนด์ เอ อพาร์ทเม้นท์