T&A APARTMENT

ที แอนด์ เอ อพาร์ทเม้นท์

โครงการ : T&A Apartment
เจ้าของโครงการ : คุณมนต์ศักดิ์
ที่ตั้ง : นิคมสมุทรสาคร
พื้นที่ดินโครงการ : 3 งาน
พื้นที่ใช้สอย : 2,295 ตารางเมตร

อาคาร Service apartment ลักษณะอาคารกว้าง 12 เมตร และยาว 37 เมตร มีจำนวนห้องพักทั้งหมด 51 ห้อง แบ่งห้องเป็น 3 type : Type A ขนาด 12 ตารางเมตร จำนวน 2 ห้อง / Type B ขนาด 26 ตารางเมตร จำนวน 39 ห้อง / Type C ขนาด 41 ตารางเมตร จำนวน 10 ห้อง
ผู้ออกแบบ ต้องการสื่อรูปลักษณ์อาคารถึง ป่าชายเลน (Mangrove forest) โดยหยิบยกเอาสีและการตกแต่งอาคารนำเสนอโดยการให้สีเขียวและน้ำตาลตามสีธรรมชาติ ตกแต่งอาคารด้วยรูปลักษณ์ของต้นไม้เพื่อนำเสนอถึงป่า ลดความแข็งกระด้างของอาคารพื้นที่ใช้สอยผู้ออกแบบ ออกแบบให้คุ้มค่าต่อการลงทุนของเจ้าของโครงการและเกิดความสบายต่อผู้เช่า-ซื้อของโครงการด้วย โดยแบ่งพื้นที่ว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด คำนึงถึงระยะและการใช้งานของผู้ใช้พื้นที่เป็นหลักควบคู่กันไปด้วย

โครงการอื่นๆ ที่คุณอาจจะสนใจ

บ้านท่าอิฐ นนทบุรี

โรงยิมส์ยกน้ำหนัก โรงเรียนกีฬา จังหวัดอ่างทอง

GOOD COLOUR CENTER