RENOVATE-MULTIPURPOSE-SPORTS-BUILDING-GAL-1
RENOVATE-MULTIPURPOSE-SPORTS-BUILDING-GAL-2
RENOVATE-MULTIPURPOSE-SPORTS-BUILDING-GAL-3
RENOVATE-MULTIPURPOSE-SPORTS-BUILDING-GAL-4
RENOVATE-MULTIPURPOSE-SPORTS-BUILDING-GAL-5
RENOVATE-MULTIPURPOSE-SPORTS-BUILDING-GAL-6
RENOVATE-MULTIPURPOSE-SPORTS-BUILDING-GAL-7
RENOVATE-MULTIPURPOSE-SPORTS-BUILDING-GAL-8
RENOVATE-MULTIPURPOSE-SPORTS-BUILDING-GAL-1
RENOVATE-MULTIPURPOSE-SPORTS-BUILDING-GAL-2
RENOVATE-MULTIPURPOSE-SPORTS-BUILDING-GAL-3
RENOVATE-MULTIPURPOSE-SPORTS-BUILDING-GAL-4
RENOVATE-MULTIPURPOSE-SPORTS-BUILDING-GAL-5
RENOVATE-MULTIPURPOSE-SPORTS-BUILDING-GAL-6
RENOVATE-MULTIPURPOSE-SPORTS-BUILDING-GAL-7
RENOVATE-MULTIPURPOSE-SPORTS-BUILDING-GAL-8

RENOVATE MULTIPURPOSE SPORTS BUILDING

ปรับปรุงโรงยิมส์เอนกประสงค์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง

โครงการ : ปรับปรุงโรงยิมส์เอนกประสงค์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง
เจ้าของโครงการ : โรงเรียนกีฬา จังหวัดอ่างทอง
ที่ตั้ง : ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
พื้นที่ใช้สอย : 4,060 ตารางเมตร

โครงการอื่นๆ ที่คุณอาจจะสนใจ

สำนักงานอธิการบดี (อาคาร 19 มทร.อีสาน)

โรงยิมส์ยกน้ำหนัก โรงเรียนกีฬา จังหวัดอ่างทอง

ออกแบบบ้านสไตล์โมเดิร์น รังสิต คลองสาม