President Office Building 19 Building RMUTI

สำนักงานอธิการบดี (อาคาร 19 มทร.อีสาน)

โครงการ : สำนักงานอธิการบดี
เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ที่ตั้ง : ตำบลหนองระเวียง จังหวัดนครราชสีมา
พื้นที่ใช้สอย :

อาคารสำนักงานอธิการบดี ออกแบบให้เป็นรูปแบบอาคารสไตล์เดิร์น ทันสมัย โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยออกแบบและก่อสร้างทั้งด้วยวัสดุที่มีคุณภาพเข้ากับสภาพแวดล้อมนั้นๆ เพิ่มความโดดเด่นของอาคารด้วยดีไซน์สีสัน โดยดึงสีจากตราประจำมหาวิทยาลัยมาใช้ตัดทอนตัวอาคาร เปิดรับแสงธรรมชาติรอบทิศทางเพื่อเพิ่มความปลอดโปร่งให้กับภายในของตัวอาคาร

โครงการอื่นๆ ที่คุณอาจจะสนใจ

อาคารโรงยิมเทเบิลเทนนิส
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ

โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล สโมสรชัยนาท

ออกแบบบ้านสไตล์โมเดิร์น รังสิต คลองสาม