NHONG MO KAENG PUBLIC PARK SINGBURI

โครงการพัฒนาแหล่่งท่องเที่ยวหนองหม้อแกง

โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่่งท่องเที่ยวหนองหม้อแกง
เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
ที่ตั้ง : ตำบลต้นโพธิ์ ตำบลม่วงหมู่ จังหวัดสิงห์บุรี

วางผังตามสภาพเดิมของพื้นที่ เน้นการจัดวางกิจกรรมให้เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการใช้งานจริงของผู้ใช้โครงการ เพิ่มพื้นที่สีเขียว พันธุ์ไม้ยืนต้น ให้เกิดความร่มรื่นและเป็นการสร้างบรรยากาศโดยรวมให้กับแหล่งท่องเที่ยว สร้างจุดเด่นกับโครงการโดยใช้พื้นที่กลางน้ำเป็นสัญลักษณ์นำพื้นที่การสัญจร เชื่อมต่อกับพื้นที่กลางน้ำเป็นตัวจำกัดพื้นที่กิจกรรม เพื่อง่ายต่อระบบรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้โครงการโดยรวม

โครงการอื่นๆ ที่คุณอาจจะสนใจ

อาคารสนามยิงธนู โรงเรียนกีฬา จังหวัดลำปาง

บ้านแพรกษา

อพาร์ทเม้นท์ เกษตรศาสตร์