Multi-purpose building (RMUTI)

อาคารอเนกประสงค์

โครงการ : อาคารอเนกประสงค์
เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ที่ตั้ง : จังหวัดนครราชสีมา
พื้นที่ใช้สอย : 4,538 ตารางเมตร

การออกแบบผังบริเวณ โดยจัดพื้นที่ของอาคารอเนกประสงค์และตำแหน่งที่ตั้งให้เชื่อมโยงกับอาคารเดิม คืออาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมโดยใช้เส้นทางสัญจรที่เชื่อมโยงกันอย่างต่อเนื่อง ใช้พื้นผิวเป็นวัสดุชนิดเดียวกันอีกทั้งเป็นระนาบเดียวกัน ให้ความรู้สึกเชื่อมโยง และต่อเนื่อง สามารถรองรับผู้ใช้บริการได้ถึง 3,500 คน

แนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรม ‘Daimond’ เน้นความเรียบง่ายของการตกแต่งร่วมสมัยมีการดึงเอาความเป็นพื้นถิ่นอีสานเข้ามา ผสมผสานกับการตกแต่งภายในทั้งตัววัสดุ โทนสี งานดินเผา งานผนังที่เอาลายผ้าทอมาประยุกต์ใช้ทำให้ภาพรวมของงานภายในเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับรูปแบบสถาปัตยกรรมภายนอกการนำศิลปะวัฒนธรรมประจำภาคอีสานมาใช้ เพื่อดึงให้เป็นจุดเด่น และเพื่อเน้นความเป็นสื่อกลางในการแสดงความเป็นพื้นเมืองของพื้นถิ่นอีสาน ที่เราผสมผสานไว้ด้วยกันกับทั้งภายนอกและภายในอาคาร

โครงการอื่นๆ ที่คุณอาจจะสนใจ

ออกแบบตกแต่งภายในบ้านนครนายก

ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหอประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ

บ้านแพรกษา