KASETSART APARTMENT

อพาร์ทเม้นท์ เกษตรศาสตร์

โครงการ : อาคารพาณิชย์ เกษตรศาสตร์
เจ้าของโครงการ : คุณนพพล ตั้งดำรงค์กุล
ที่ตั้ง : พหลโยธิน 40
พื้นที่ใช้สอย : 840 ตารางเมตร

การปรับเปลี่ยนพื้นที่จากอาคารพาณิชย์ 2 คูหามีพื้นที่ทำเป็นห้องชุด จำนวน 15 ห้อง และร้านค้าอีก 2 ห้องให้เป็นการใช้พื้นที่แบบห้องชุด โดยออกแบบให้สอดคล้องกับการใช้งาน ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่พักผ่อนและพื้นที่ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างลงตัว ซึ่งตอบโจทย์รูปแบบการใช้ชีวิตแบบ “City Life” ในใจกลางเมืองของกรุงเทพมหานครได้เป็นอย่างดี

โครงการอื่นๆ ที่คุณอาจจะสนใจ

ทาวน์โฮมพระราม 9

ที แอนด์ เอ อพาร์ทเม้นท์

ออกแบบปรับปรุงสวนสุขภาพ