HEALTH-PARK-GAL-1
HEALTH-PARK-GAL-2
HEALTH-PARK-GAL-3
HEALTH-PARK-GAL-4
HEALTH-PARK-GAL-1
HEALTH-PARK-GAL-2
HEALTH-PARK-GAL-3
HEALTH-PARK-GAL-4

HEALTH PARK

ออกแบบปรับปรุงสวนสุขภาพ

โครงการ : ออกแบบปรับปรุงสวนสุขภาพ
เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
ที่ตั้ง : ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

สวนสุขภาพมีลักษณะเป็นลานอเนกประสงค์ ออกแบบเพื่อรองรับสำหรับกีฬาปีนหน้าผา กิจกรรม และนันทนาการ ภายใต้ภาพรวมในการเป็นพื้นที่สีเขียวที่มีความร่มรื่นด้วยต้นไม้ นอกจากนั้นยังใช้หลัก UNIVERSAL DESIGN ด้วยการใช้ทางลาดสำหรับบริเวณที่มีการเปลี่ยนระดับแทนการใช้บันได ในงานภูมิทัศน์ทั้งหมด กำหนดให้ทางเดินในสวนมีราวจับตลอดทางเดิน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุสามารถจับได้ตลอดทาง และเลือกใช้วัสดุที่มีผิวสัมผัสขรุขระเพื่อป้องกันการลื่น

โครงการอื่นๆ ที่คุณอาจจะสนใจ

โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล สโมสรชัยนาท

โครงการพัฒนาแหล่่งท่องเที่ยวหนองหม้อแกง

บ้านชัยพฤกษ์