HEALTH PARK

ออกแบบปรับปรุงสวนสุขภาพ

โครงการ : ออกแบบปรับปรุงสวนสุขภาพ
เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
ที่ตั้ง : ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

สวนสุขภาพมีลักษณะเป็นลานอเนกประสงค์ ออกแบบเพื่อรองรับสำหรับกีฬาปีนหน้าผา กิจกรรม และนันทนาการ ภายใต้ภาพรวมในการเป็นพื้นที่สีเขียวที่มีความร่มรื่นด้วยต้นไม้ นอกจากนั้นยังใช้หลัก UNIVERSAL DESIGN ด้วยการใช้ทางลาดสำหรับบริเวณที่มีการเปลี่ยนระดับแทนการใช้บันได ในงานภูมิทัศน์ทั้งหมด กำหนดให้ทางเดินในสวนมีราวจับตลอดทางเดิน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุสามารถจับได้ตลอดทาง และเลือกใช้วัสดุที่มีผิวสัมผัสขรุขระเพื่อป้องกันการลื่น

โครงการอื่นๆ ที่คุณอาจจะสนใจ

วิลล่า เดอ ซี ปราณบุรี

โครงการขุดคลองแก้มลิง และภูมิทัศน์ พร้อมออกแบบถนน และระบบสาธารณูปโภค ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง

บ้านพุทธมณฑล สาย 2