Creative building

อาคารศูนย์บริหารสินทรัพย์และบริการวิชาการ

โครงการ : อาคารศูนย์บริหารสินทรัพย์และบริการวิชาการ
เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ที่ตั้ง : ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
พื้นที่ใช้สอย : 7,003 ตารางเมตร

แนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรม นำเอาลายเส้นของงานจักรสานพื้นถิ่นมาเป็นแนวคิดในการสร้าง อัตลักษณ์ของงาน FACADE ภายนอก เพื่อดึงเอาความเป็นพื้นถิ่นของจังหวัดผสมผสานและประยุกต์ให้เป็นงานร่วมสมัย โดย Form อาคารเน้นความเรียบง่ายเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้มากที่สุดเนื่องด้วยข้อจำกัดของบริบทพื้นที่โครงการพื้นที่ โครงการล้อมรอบด้วยถนน ทำให้พื้นที่ของงานภูมิทัศน์ระหว่างถนนกับขอบพื้นที่มีความกว้างไม่มาก แต่ต้องทำหน้าที่เป็นฉากกั้น สร้างความเป็นส่วนตัวป้องกันมลพิษจากถนนภายนอก เส้นสายของงานภูมิสถาปัตย์ในโครงการสอดคล้องกับเส้นสายในงานสถาปัตยกรรม ทางเดินที่เป็นบันได ได้ลดพื้นที่คอนกรีต และเพิ่มพื้นที่สีเขียวเข้าไปทำให้พื้นที่ดูมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้น แนวรั้วออกแบบให้เป็นสวนแนวตั้ง (Green Wall) ใช้บริเวณริมถนนรอบโครงการ

โครงการอื่นๆ ที่คุณอาจจะสนใจ

อาคารสนามยิงธนู โรงเรียนกีฬา จังหวัดลำปาง

ออกแบบบ้านสไตล์โมเดิร์น รังสิต คลองสาม

โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล สโมสรชัยนาท