BAAN PAKKRET

บ้านปากเกร็ด

โครงการ : บ้านปากเกร็ด
ที่ตั้ง : อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี
พื้นที่ดินโครงการ : 1 ไร่ 1 งาน
พื้นที่ใช้สอย : 2,278 ตารางเมตร

ผู้ออกแบบต้องการ ให้สื่อถึงความ อบอุ่นหรูหรา และใกล้ชิดธรรมชาติ อีกทั้งพื้นที่โครงการ ติดทะเลสาบขนาดใหญ่จึงออกแบบให้รูปทรงอาคารมีช่องเปิดจำนวนมากเพื่อรับลมและเปิดมุมมองให้มากที่สุด จัดวางพื้นที่ใช้สอยกระจายตัวเพื่อให้พื้นที่แก่ธรรมชาติเข้ามาแทรกกับตัว อาคารมีหลังคาทรงปั่นหยาเหมาะต่อสภาพแวดล้อม

การตกแต่งอาคาร เน้นการใช้วัสดุธรรมชาติ เพื่อให้เข้ากับสภาพแวดล้อมโดยรอบ ผสมผสานวัสดุให้เข้ากัน ดูหรูหราสวยงาม อีกทั้งยังใช้สีสันเอิร์ทโทนทำให้บ้านดูซอฟต์ และดึงความธรรมชาติเข้ามาใช้ได้อย่างลงตัว

โครงการอื่นๆ ที่คุณอาจจะสนใจ

ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหอประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ

ปรับปรุงสระว่ายน้ำ โรงเรียนกีฬา จังหวัดอ่างทอง

อาคารโรงฝึก และจัดเก็บเรือพาย โรงเรียนกีฬา จังหวัดนครนายก