Auditorium Buildign

อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

โครงการ : อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
เจ้าของโครงการ : สถาบันการพลศึกษา
ที่ตั้ง : ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
พื้นที่ใช้สอย : 12,153 ตารางเมตร

รูปแบบของงานสถาปัตยกรรม เป็นลักษณะอาคารทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าจัดวางอาคารขนานพื้นที่ตั้งโครงการ เพื่อการใช้พื้นที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นลักษณะอาคารร่วมสมัย (Modern Contemporary) เพื่อสื่อถึงภาพลักษณ์ของสถาบันที่มุ่งเน้นด้านการกีฬาที่มีความเป็นสากล ลักษณะเป็นอาคารที่มีความเรียบง่าย เน้นเส้นสายที่แข็งแรงไม่ซับซ้้อน แสดงพลัง ด้านบวก ผสมผสานรูปแบบสถาปัตยกรรมที่สื่อถึงความเป็นไทยสากลและสามารถเป็นจุดนำสายตาของผู้ใช้จากภายนอกสู่ตัวอาคารได้เป็นอย่างดี

ด้วยขนาดและสัดส่วนของอาคารที่มี่ขนาดใหญ่ เป็นอาคารสาธารณะที่มีผู้ใช้จำนวนมากในคราวเดียวกัน ดังนั้นการออกแบบคำนึงถึงความสะดวกในการใช้งานของผู้ใช้ในการสัญจรเป็นหลัก โดยใช้กระจกเป็นตัวนำแสงธรรมชาติจากภายนอกสู่ตัวอาคาร บวกกับออกแบบให้ภายในอาคารมีความสูงกว่าอาคารทั่วไปเพื่อสร้างบรรยากาศให้ผู้ใช้อาคารรู้สึกถึงความโปร่ง โล่ง ลดความอึดอัดด้านความรู้สึก

โครงการอื่นๆ ที่คุณอาจจะสนใจ

โครงการพัฒนาแหล่่งท่องเที่ยวหนองหม้อแกง

อาคารดูแลผู้สูงอายุ

ทาวน์โฮมพระราม 9