RENOVATE-MULTIPURPOSE-SPORTS-BUILDING-GAL-1
RENOVATE-MULTIPURPOSE-SPORTS-BUILDING-GAL-2
RENOVATE-MULTIPURPOSE-SPORTS-BUILDING-GAL-3
RENOVATE-MULTIPURPOSE-SPORTS-BUILDING-GAL-4
RENOVATE-MULTIPURPOSE-SPORTS-BUILDING-GAL-5
RENOVATE-MULTIPURPOSE-SPORTS-BUILDING-GAL-1
RENOVATE-MULTIPURPOSE-SPORTS-BUILDING-GAL-2
RENOVATE-MULTIPURPOSE-SPORTS-BUILDING-GAL-3
RENOVATE-MULTIPURPOSE-SPORTS-BUILDING-GAL-4
RENOVATE-MULTIPURPOSE-SPORTS-BUILDING-GAL-5

โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล สโมสรชัยนาท

โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล สโมสรชัยนาท

โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล สโมสรชัยนาท
โครงการ : โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล สโมสรชัยนาท
เจ้าของโครงการ : องค์การส่วนบริหารจังหวัดชัยนาท
ที่ตั้ง : ตำบลเขาท่าพระ จังหวัดชัยนาท
สโมสรฟุตบอลชัยนาทเอฟซี เป็นที่ตั้งของสโมสรชัยนาทเอฟซี และยังเป็นสนามกีฬาประจำจังหวัดชัยนาท
ภายในประกอบไปด้วย สนามกีฬาประเภทต่างๆ อาคารบริหาร หอพักนักกีฬา ศูนย์อาหาร ฟิตเนส และอื่นๆ
เป็นสนามกีฬาที่ครอบคลุมทุกประเภทกีฬา เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักกีฬา และรองรับการแข่งขันกีฬาของ
จังหวัดชัยนาท รูปแบบการจัดวางผังรวมโครงการ เน้นความสอดคล้องกับพื้นที่โดยรอบ และเน้นโทนสีจาก
สีสัญลักษณ์ตราประจำจังหวัดชัยนาทเป็นหลัก

โครงการอื่นๆ ที่คุณอาจจะสนใจ

GOOD COLOUR CENTER

อาคารโรงฝึก และจัดเก็บเรือพาย โรงเรียนกีฬา จังหวัดนครนายก

ออกแบบบ้านสไตล์โมเดิร์น รังสิต คลองสาม