โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล สโมสรชัยนาท

โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล สโมสรชัยนาท

โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล สโมสรชัยนาท
โครงการ : โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล สโมสรชัยนาท
เจ้าของโครงการ : องค์การส่วนบริหารจังหวัดชัยนาท
ที่ตั้ง : ตำบลเขาท่าพระ จังหวัดชัยนาท
สโมสรฟุตบอลชัยนาทเอฟซี เป็นที่ตั้งของสโมสรชัยนาทเอฟซี และยังเป็นสนามกีฬาประจำจังหวัดชัยนาท
ภายในประกอบไปด้วย สนามกีฬาประเภทต่างๆ อาคารบริหาร หอพักนักกีฬา ศูนย์อาหาร ฟิตเนส และอื่นๆ
เป็นสนามกีฬาที่ครอบคลุมทุกประเภทกีฬา เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักกีฬา และรองรับการแข่งขันกีฬาของ
จังหวัดชัยนาท รูปแบบการจัดวางผังรวมโครงการ เน้นความสอดคล้องกับพื้นที่โดยรอบ และเน้นโทนสีจาก
สีสัญลักษณ์ตราประจำจังหวัดชัยนาทเป็นหลัก

โครงการอื่นๆ ที่คุณอาจจะสนใจ

Co-Working space,school

วิลล่า เดอ ซี ปราณบุรี

อาคารโรงยิมเทเบิลเทนนิส
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ