RENOVATE-MULTIPURPOSE-SPORTS-BUILDING-GAL-1
RENOVATE-MULTIPURPOSE-SPORTS-BUILDING-GAL-2
RENOVATE-MULTIPURPOSE-SPORTS-BUILDING-GAL-3
RENOVATE-MULTIPURPOSE-SPORTS-BUILDING-GAL-4
RENOVATE-MULTIPURPOSE-SPORTS-BUILDING-GAL-5
RENOVATE-MULTIPURPOSE-SPORTS-BUILDING-GAL-1
RENOVATE-MULTIPURPOSE-SPORTS-BUILDING-GAL-2
RENOVATE-MULTIPURPOSE-SPORTS-BUILDING-GAL-3
RENOVATE-MULTIPURPOSE-SPORTS-BUILDING-GAL-4
RENOVATE-MULTIPURPOSE-SPORTS-BUILDING-GAL-5

โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล สโมสรชัยนาท

โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล สโมสรชัยนาท

โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล สโมสรชัยนาท
โครงการ : โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล สโมสรชัยนาท
เจ้าของโครงการ : องค์การส่วนบริหารจังหวัดชัยนาท
ที่ตั้ง : ตำบลเขาท่าพระ จังหวัดชัยนาท
สโมสรฟุตบอลชัยนาทเอฟซี เป็นที่ตั้งของสโมสรชัยนาทเอฟซี และยังเป็นสนามกีฬาประจำจังหวัดชัยนาท
ภายในประกอบไปด้วย สนามกีฬาประเภทต่างๆ อาคารบริหาร หอพักนักกีฬา ศูนย์อาหาร ฟิตเนส และอื่นๆ
เป็นสนามกีฬาที่ครอบคลุมทุกประเภทกีฬา เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักกีฬา และรองรับการแข่งขันกีฬาของ
จังหวัดชัยนาท รูปแบบการจัดวางผังรวมโครงการ เน้นความสอดคล้องกับพื้นที่โดยรอบ และเน้นโทนสีจาก
สีสัญลักษณ์ตราประจำจังหวัดชัยนาทเป็นหลัก

โครงการอื่นๆ ที่คุณอาจจะสนใจ

โครงการพัฒนาแหล่่งท่องเที่ยวหนองหม้อแกง

บ้านท่าอิฐ นนทบุรี

Co-Working space,school