อาคารโรงยิมเทเบิลเทนนิส สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ

อาคารโรงยิมเทเบิลเทนนิส สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ

โครงการ : อาคารโรงยิมเทเบิลเทนนิส สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ
เจ้าของโครงการ : สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ
ที่ตั้ง : ถนนองคการบริหารจังหวัดสาย 2 อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
พื้นที่ใช้สอย : 8,471 ตารางเมตร
ลักษณะอาคาร : โครงสร้าง คสล. 2 ชั้น ประกอบไปด้วยพื้นที่ส่วนกลาง
: พื้นที่ส่วนนักกีฬา พื้นที่ส่วนรับรอง และพื้นที่ส่วนบริการ
สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ มีความประสงค์จะออกแบบศูนย์ฝึกกีฬาเทเบิลเทนนิส เพื่อออกแบบ
ให้เป็นอาคารสำหรับจัดการแข่งขันเทเบิลเทนนิสระดับนานาชาติ และสำหรับนักศึกษาและบุคคลากรของสถาบัน
ใช้สำหรับการสอนภาคปฏิบัติวิชาต่าง ๆ ด้านกีฬาเทเบิลเทนนิส รวมทั้งการฝึกซ้อมกีฬาเทเบิลเทนนิสของสถาบัน
โดยใช้ โครงสร้างคสล. ที่มีขอบเขตพื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 8,471 ตารางเมตร รวมทั้งผังบริเวณ
ภายนอกรอบอาคารที่จำเป็นต่อภูมิทัศน์ตัวอาคาร
แนวคิดงานสถาปัตยกรรม ได้รับแรงบันดาลใจมากจาก PING PONG (ปิงปอง) ผู้ออกแบบทำการออกแบบอาคารให้สื่อถึงกีฬาปิงปอง
(Table tennis) ให้มากที่สุด เช่น การตีโต้ลูกปิงปอง กล่าวคือ ทำเส้นลวดลายรอบอาคารเสมือน แนวการวิ่งของลูกปิงปอง เมื่ออยู่ในการตีโต้
(RALLY) และผู้ออกแบบยังต้องการที่จะสื่อถึงอุปกรณ์การเล่นกีฬาปิงปอง กล่าวคือ ออกแบบยอดหลังคาเป็นวงกลมแบนมีสีสันและลวดลายเลียนแบบไม้ปิงปอง และผนังอาคารออกแบบให้มีลักษณะที่กลม สื่อออกมาให้มีความคล่้ายคลึงกับลูกปิงปอง อีกทั้งยังออกแบบให้ พื้นท่ีใช้สอยภายในมีความโปร่งโล่ง และมีผนังกระจกรอบด้านอาคารอีกด้วย ออกแบบอาคารภายในโดยคำนึงถึงมาตรฐานสนามแข่งขันเทเบิลเทนนิส เช่น ความสูงของเพดาน อุณหภูมิในสนามที่ควรมีอุณหภูมิที่เหมาะสมรวมไปถึงความเร็วลมที่ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการแข่งขัน ออกแบบให้ภายในมีความโล่ง โปร่ง อากาศถ่ายเทได้ตลอดทั้งวันเพื่อความ
ผ่อนคลายและลดความตึงเครียดในการแข่งขัน และแสงสว่างในสนามแข่งขันที่เพียงพอต่อทุกจุดและทุกการใช้งาน

โครงการอื่นๆ ที่คุณอาจจะสนใจ

ออกแบบบ้านสไตล์โมเดิร์น รังสิต คลองสาม

บ้านทองหล่อ

วิลล่า เดอ ซี ปราณบุรี