อาคารโรงฝึกและจัดเก็บเรือพาย โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก

อาคารโรงฝึก และจัดเก็บเรือพาย โรงเรียนกีฬา จังหวัดนครนายก

โครงการ : อาคารโรงฝึก และจัดเก็บเรือพาย โรงเรียนกีฬา จังหวัดนครนายก
เจ้าของโครงการ : โรงเรียนกีฬา จังหวัดนครนายก
ที่ตั้ง : ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
พื้นที่ใช้สอย : 3,071 ตารางเมตร
ลักษณะอาคาร : โครงสร้าง คสล. 1 ชั้น

ออกแบบอาคารโรงฝึก และจัดเก็บเรือพาย เปรียบตัวอาคารเหมือน
กับตัวเรือที่พร้อมจะลงสู่แม่น้ำ เปลี่ยนบรรยากาศจากการพายเรือกลางแจ้ง
เป็นพื้นที่ภายในอาคารแทน ใช้วัสดุไม้เพื่อให้ความรู้สึกกลมกลืนกับธรรมชาติ
และสภาพแวดล้อมโดยรอบตัดด้วยกระจกเพื่อเพิ่มแสงธรรมชาติและรับ
บรรยากาศภายนอกเพื่อเพิ่มความผ่อนคลาย
เน้นในเรื่องของการใช้งานเป็นหลักและคำนึงถึงการใช้อาคารเป็น
พื้นที่สำหรับฝึกซ้อมเรือพาย เพื่อใช้ในการแข่งขันภายในอาคารยังมีพื้นที่
สำหรับฟิตเนสเพื่อเพิ่มสมรรถนะความแข็งแรง และการเตรียมความพร้อม
ของร่างกายในการแข่งขัน นอกจากนั้นสามารถใช้เป็นสถานที่อบรม ฝึกซ้อม
และเก็บตัวนักกีฬาเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันได้

โครงการอื่นๆ ที่คุณอาจจะสนใจ

ปรับปรุงโรงยิมส์เอนกประสงค์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง

โรงยิมส์ยกน้ำหนัก โรงเรียนกีฬา จังหวัดอ่างทอง

อพาร์ทเม้นท์ เกษตรศาสตร์