GOVERNMENT

Auditorium Buildign

อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Creative building

อาคารศูนย์บริหารสินทรัพย์และบริการวิชาการ

Weight Lifting Building

อาคารโรงยิมส์กีฬายกน้ำหนัก โรงเรียนกีฬา จังหวัดชลบุรี